Baaplyok (2023)

Baaplyok (2023) | MoVRiP
volume_up
Audio: Marathi
label_important
Genre: Family
group
Cast: Aishwarya Diwanji, Amol Rajmane, Aniket Kshirsagar, Bhagvant Shamraaj, Harshal Gire, Madhusudan Gangne, Mahesh Bhosale, Neeta Shende, Pawan Aherkar, Payal Jadhav, Rajendra Kamble, Shashank Shende, Somnath Vaishnav, Sujata Mogal, Vidya Jidhpurkar, Vijay Pathak, Vitthal Nagnath Kale
flag
Country: India
star
Score: 7.4
movie_info
Source: Web
slideshow
Type: Movies
source_environment
Productions: Aatpaat Production, Bahurupi Productions